fbpx

เนอร์สซิ่งโฮมต่างจากบ้านพักคนชราอย่างไร ?

 เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ยุคของผู้สูงอายุทำให้เกิดปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งในลักษณะปล่อยให้อยู่คนเดียวในบ้านของตนเอง  ซึ่งอาจมีความเจ็บป่วยร่วมด้วย ทำให้ ผู้สูงอายุ มีความรู้สึกเจ็บป่วยจากอาการป่วยแล้ว ยังอาจรู้สึกเหงา เศร้า ไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะ  เนื่องจากลูกหลานต่างมีภาระในการทำงานนอกบ้าน จึงทำให้มีสถานที่ที่มีบทบาทในการทำหน้าที่ตรงนี้แทนอย่างเนอสซิ่งโฮมและบ้านพักคนชรา ”

    ในปัจจุบันสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั่นหมายความว่าจะมีผู้สูงอายุมากกว่าวัยทำงานและวัยรุ่นสิ่งหนึ่งที่คนในยุคปัจจุบันควรตระหนักเพื่อเป็นการเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับผู้ที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุหรือสำหรับตัวเราเองในอนาคตคือการหาสถานบริการตนเองในยามชรา  ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความจำเป็นของสภาพร่างกายและจิตใจในขณะนั้นเราลองมาทำความรู้จักเนอร์สซิ่งโฮม และบ้านพักคนชรา ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

    ในส่วนนี้ขอพูดถึงบ้านพักคนชราก่อนเนื่องจากบ้านพักคนชราเป็นสถานที่ที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในชื่อบ้านพักคนชราและเข้าใจว่าคือการนำผู้สูงอายุไปอยู่ในบ้านพักหรือเป็นลักษณะของการตั้งใจทอดทิ้งผู้สูงอายุให้อยู่ในสถานดูแลแต่ในความเป็นจริงนั้นผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักคนชราได้รับการดูแลเป็นอย่างดีทั้งทางอาหารการกินและความเป็นอยู่ แต่ต้องไปด้วยความเต็มใจที่จะอยู่ ดังนั้นบ้านพักคนชรามีไว้เพื่ออุปถัมภ์ผู้ที่ชราเป็นสถานที่ให้บริการพักสำหรับผู้ที่ยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่ต้องการการดูแลจากพยาบาลวิชาชีพหรือผู้ช่วยให้คอยดูแลตลอดเวลา  แต่เป็นผู้สูงอายุที่ต้องการที่อยู่อาศัย

    ซึ่งแตกต่างจากเนอร์สซิ่งโฮมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสถานบริบาลจะให้การดูแลที่มีอาการป่วยไม่มากซึ่งต้องรักษา   แต่ไม่สามารถรักษาอยู่ที่บ้านได้โดยลำพังจึงมีความจำเป็นต้องมีผู้มีทักษะทางการพยาบาลคอยดูแลพยาบาล 24 ชั่วโมงต่อวันหรือให้บริการกำกับดูแลในด้านการรับประทานยา  การรับประทานอาหารและการช่วยเหลือด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน

 

     ” การดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุโดยการไปฝากไว้กับสถานบริบาลตามความเหมาะสมจะช่วยให้ลูกหลานมีเวลาในการทำงานได้อย่างเต็มที่และไม่ต้องคอยกังวลว่าผู้สูงอายุจะเป็นอย่างไร  หากได้รับการดูแลจากผู้มีทักษะทางวิชาชีพขณะที่ตนเองไม่ได้อยู่ดูแลจะช่วยลดปัญหาในการบาดเจ็บหรือภาวะอื่นๆในขณะที่อยู่คนเดียวของผู้สูงอายุ ดังนั้น นี่จึงเป็นข้อเปรียบเทียบสำคัญที่หากคุณกำลังตัดสินใจจะนำผู้สูงอายุไปฝากให้สถานบริบาลประเภทไหนดูแลจะช่วยให้เลือกสถานบริบาลได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด “

    ตาปีเนอร์สซิ่งแคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยในระยะพักฟื้น โดยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง

Leave your reply