fbpx

Services

01. ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น

(บริการแบบรายวันและรายเดือน)

Standard Room

(ห้องพัดลม)

600-800
บาท / รายวัน

18,000-23,000
บาท / รายเดือน

 • ห้องพัดลม
 • ที่นอนลม
 • กิจกรรมบำบัดเบื้องต้น
 • ออกกำลังกายทุกวัน
 • ทำบุญ / ตักบาตร / ไหว้พระ
 • เครื่องผลิตออกซิเจนไฟฟ้า
 • ให้อาหารทางสายยาง (อาหารปั่น)
 • ที่ดูดเสมหะ

VIP Room

(ห้องแอร์ – เตียงเดี่ยว)

1,000-1,200
บาท / รายวัน

24,000-27,000
บาท / รายเดือน

 • ห้องแอร์ (เตียงเดี่ยว)
 • เครื่องผลิตออกซิเจนไฟฟ้า
 • ให้อาหารทางสายยาง (อาหารปั่น)
 • ที่ดูดเสมหะ
 • ที่นอนลม
 • กิจกรรมบำบัดเบื้องต้น
 • ออกกำลังกายทุกวัน
 • ทำบุญ / ตักบาตร / ไหว้พระ
 • การดูแลเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น ให้ยา , บริบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ,พยาบาลวิชาชีพ , กิจกรรมบำบัดเบื้องต้น 2 ครั้ง/วัน
 • การดูแลกิจวัตรพื้นฐาน เช่น ซักอบรีด , อาหารหลัก 3 มื้อ / วัน, ให้อาหารทางสายยาง (อาหารปั่น) , อาหารว่าง 2 มื้อ/วัน, ทำความสะอาดห้องพัก ทุกวัน, ออกกำลังกายทุกวัน ,การดูแลกิจวัตรประจำวัน , ทำบุญ / ตักบาตร / ไหว้พระ ทุกวันพระ )
 • การดูแลจากเจ้าหน้าที่ เช่น มีแพทย์อายุรกรรม ดูแลสัปดาห์ละ 3 วัน ,พยาบาลวิชาชีพ ,บริบาลที่ผ่านการอบรม ตามมาตรฐานหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ,พนักงานผู้ช่วย

ญาติสามารถมาเยี่ยมเวลาใดได้บ้าง ?

 • สามารถเข้าเยี่ยมได้ทุกวันระหว่างเวลา 09:00 – 20:00 น

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • ขอข้อมูลผู้พัก
 • โรคประจำตัว
 • ยาที่กินประจำ
 • รายการอาหารที่ทานได้ / ไม่ได้
 • ยาที่แพ้
 • เอกสารประกอบ เช่น สำเนาบัตรประชาชน
 • ค่าใช้จ่าย ในการดูแล ตามเอกสาร
 • บัตรประจำตัวโรงพยาบาล
 • ใบนัด

02. ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน (Home Care)
แบบรายวัน / รายเดือน

12 ชม. / วัน

800
บาท / รายวัน

18,000-20,000
บาท / รายเดือน

24 ชม. / วัน

1,200
บาท / รายวัน

21,000-25,000
บาท / รายเดือน

 • ราคาแพ็คเกจทางศูนย์จะประเมินและวิเคราะห์ตามอาการของผู้เข้ารับบริการ

03. บริการเช่าอุปกรณ์เสริมและเวชภัณฑ์ 

บริการเช่าอุปกรณ์เสริมและเวชภัณฑ์ (รายเดือน)

 • เครื่องผลิตออกซิเจนไฟฟ้า 5,000
 • ที่นอนลม 1,500
 • ที่่ดูดเสมหะ 1,500
 • เตียงผู้ป่วย 6,000
 • ถังออกซิเจน 1,500
 • รถเข็นผู้ป่วย 2,500
 • ราวหัดเดิน 3,000
 • เครื่องพ่นยา 1,500
 • ค่าจัดส่งอุปกรณ์ภายในจังหวัด
 • ระยะทางไม่เกิน 20 km ฟรี
 • ไม่เกิน 20-50 km 1000
 • เกิน 50-100 km 1,500
 • ต่างจังหวัด คิดตามจริง

บริการเสริมพิเศษ

 • บริการตรวจเยี่ยมสุขภาพโดยทีมผู้ช่วยพยาบาลและพยาบาล 500 - 800
 • บริการดูแลให้ได้รับยาตามแผนการรักษา คิดตามรายเคส
 • บริการกิจกรรมนันทนาการ คิดตามรายเคส
 • กิจกรรมส่งเสริมด้านร่างกาย คิดตามรายเคส
 • กิจกรรมส่งเสริมด้านสติปัญญาความจำ คิดตามรายเคส
 • กิจกรรมส่งเสริมด้านอารมณ์ คิดตามรายเคส
 • กิจกรรมส่งเสริมด้านมิติสัมพันธ์กิจกรรม คิดตามรายเคส
 • บริการกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัด 600 - 1,000
 • บริการทำแผล เริ่มที่ 200
 • บริการให้อาหารทางสายยาง (ไม่รวมอุปกรณ์) เริ่มที่ 200
 • บริการรถรับส่งโรงพยาบาล (ราคาเที่ยวละ) 700

04. ให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิต 

ค่าบริการให้คำปรึกษา 800 บาท / ครั้ง

 

แบบประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น

ประเมินซึมเศร้า Depression Inventory (CDI)

เริ่มทำแบบสอบถาม  |   Download แบบสอบถาม

ประเมินความเครียด (ST5)

เริ่มทำแบบสอบถาม  |   Download แบบสอบถาม

05. บริการกายภาพ & กิจกรรมบำบัด (Physical Therapy)

ค่าบริการ 600-1,000 บาท ต่อครั้ง

ประเมินและวิเคราะห์ อาการของผู้ป่วย

ฝึกสมรรถภาพทางกาย

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

วางแผนดูแลการรักษาตามโปรแกรม

06. แผนไทยประยุกต์  (Traditional Thai Massage)

รายละเอียดข้อมูล

นวดไทย ประยุกต์

ระยะเวลา : 60, 90นาที/ 400, 600 บาท

นวดกดจุดสะท้อนเท้า

ระยะเวลา : 60, 90นาที/ 400, 600 บาท

นวดเพื่อการบำบัด

ระยะเวลา : 60, 90, 120 นาที/ 400, 600, 800 บาท

นวดไทยประคบ สมุนไพรไทย

ระยะเวลา : 90, 120นาที/ 900, 1,200 บาท

นวดแบบอโรมา (เพื่อการผ่อนคลาย )

ระยะเวลา : 90, 120 นาที/ 600, 800 บาท

*การนวดเพื่อรักษาตามอาการของโรค
พิจารณาจัดตามโปรแกรม เป็นรายเคส