fbpx

Tag: สิ่งแวดล้อมกับภาวะสมองเสื่อม

การจัดสภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม เพื่อให้ผู้มีอาการปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่อาจเกิด เราจึงให้ความสำคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย
Read More