fbpx

Tag: กายภาพบำบัด

เนื่องจากอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ทุกขณะ การกายภาพบำบัดจึงสำคัญกับผู้สูงอายุ และเราให้ความสำคัญกับทุกๆกิจกรรม เพื่อเรียนรู้ ความเป็นจริงของชีวิต พร้อมกับการเอาใจใส่ดูแลตัวเอง
Read More