fbpx

Category: Uncategorized

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ยุคของผู้สูงอายุทำให้เกิดปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งในลักษณะปล่อยให้อยู่คนเดียวในบ้านของตนเอง  ซึ่งอาจมีความเจ็บป่วยร่วมด้วย ทำให้...
Read More