fbpx

Category: EF ทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิต

ผู้สูงอายุกับ New Normal : โลกของผู้สูงอายุจะเปลี่ยนไปอย่างไรหลังโควิด-19 ตั้งแต่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ระบาดครั้งแรกที่ประเทศจีน เมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา จนแพร่กระจายทั่วทั้งโลกในตอนนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าโรคโควิด-19 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทบทุกด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงานที่หลายคนจำเป็นต้อง Work From Home หรือต้องอยู่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อมากที่สุด ก็จำเป็นต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การแสดงความรักอย่างเคย ทั้งการกอดและหอมกับลูกหลานก็ต้องหลีกเลี่ยงชั่วคราว หรือด้านสุขภาพที่ต้องดูแลตัวเองมากขึ้น ทั้งการกินร้อน ล้างมืออยู่สม่ำเสมอ การใส่หน้ากากอนามัย รวมไปถึงการดูแลสภาพจิตใจเมื่อต้องกักตัวอยู่ตามลำพัง จะเห็นได้ว่าโรคโควิด-19 ทำให้การใช้ชีวิตผิดไปจากปกติ ซึ่งระยะเวลานั้น อาจกินเวลาหลายเดือนและอาจจะเป็นปี สิ่งเหล่านี้ล้วนนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า New Normal หรือความปกติในรูปแบบใหม่ ซึ่งหมายถึงบรรทัดฐานและรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมจะไม่เหมือนเคย ส่วนจะเปลี่ยนแปลงด้านไหนบ้างโดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย tapeenursingcare จะช่วยไขคำตอบ ด้านวิถีชีวิต วิถีชีวิตแบบใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงนั้น อันดับแรกคือเรื่องการกิน การทำอาหารกินเองจะกลับมาได้รับความนิยม แต่ก่อนผู้คนมักจะเลือกรับประทานจากร้านอาหารนอกบ้าน เพราะสะดวก รวดเร็ว แต่มาตรการปิดเมืองทำให้ร้านอาหารหลายร้านต้องปิดชั่วคราว หลายคนกังวลเรื่องความสะอาดมากขึ้น จึงใช้ระยะเวลาในช่วงกักตัว หันมาหัดทำอาหาร หรือรื้อฟื้นฝีมืออีกครั้ง ทำให้ การนั่งรับประทานอาหารที่ร้านจะไม่เป็นที่นิยมเท่าแต่ก่อน […]
Read More